Věc C-228/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. dubna 2016 Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 9. února 2016 ve věci T-639/14, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI) v. Komise