Решение на Съда (втори състав) от 21 февруари 1974 г.