Дело T-170/13: Решение на Общия съд от 2 февруари 2016 г. — Benelli Q. J./СХВП — Demharter (MOTOBI) (Марка на Общността — Производство по отмяна — Словна марка на Общността „MOTOBI“ — Реално използване на марката — Член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009)