Регламент (ЕО) № 2808/98 на Комисията от 22 декември 1998 година относно определяне на подробни правила за прилагането на агромонетарния режим на еврото в селското стопанство$