2018 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/506, kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiamas pavadinimas („Pražská šunka“ (GTG))$