Решение на Съда (голям състав) от 22 февруари 2005 г. # Комисия на Европейските общности срещу T-Mobile Austria GmbH. # Жалба - Допустимост. # Дело C-141/02 P. Комисия/max.mobil TITJUR