Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 71/2005 от 29 април 2005 година за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП PROPCELEX