Определение на Съда от 14 февруари 1996 г (512031).