EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM OPRETTELSE AF HORISONT EUROPA – RAMMEPROGRAMMET FOR FORSKNING OG INNOVATION – OG OM REGLERNE FOR DELTAGELSE OG FORMIDLING OG OM OPHÆVELSE AF FORORDNING (EU) NR. 1290/2013 OG (EU) NR. 1291/2013