Decyzja nr 1/2016 Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. wspólnego tranzytu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej [2016/858]