Afgørelse nr. 1/2016 vedtaget af Den Blandede Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse af 28. april 2016 om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure [2016/858]