Заключение на генералния адвокат Léger представено на6 април 2006 г. # Ikea Wholesale Ltd срещу Commissioners of Customs & Excise. # Искане за преюдициално заключение: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Обединеното кралство. # Дъмпинг - Внос на памучно спално бельо с произход от Египет, Индия и Пакистан - Регламент (ЕО) № 2398/97 - Регламент (ЕО) № 1644/2001 - Регламент (ЕО) № 160/2002 - Регламент (ЕО) № 696/2002 - Препоръки и решения на органа за уреждане на спорове на СТО - Правни последици - Регламент (ЕО) № 1515/2001 - Обратна сила - Възстановяване на изплатени мита. # Дело C-351/04. TITJUR Ikea Wholesale