Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.7869 – Macquarie/Dolomiti Energia/Hydro Dolomiti Enel) (Tekst značajan za EGP)