Kampffmeyer и др./Комисия Заключение на генералния адвокат Gand представено на19 април 1967 г. # Firma E. Kampffmeyer и други срещу Комисия на ЕИО. # Съединени дела 5, 7 и 13 до 24-66. TITJUR