Регламент (ЕО) № 782/2005 на Комисията от 24 май 2005 година относно определяне на формата за предаване на резултати от статистиката за отпадъцитеТекст от значение за ЕИП. PROPCELEX