Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7746 – Teva/Allergan Generics) (Text s významom pre EHP)