Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7746 – Teva / Allergan Generics) (Dokuments attiecas uz EEZ)