Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7746 – Teva / Allergan Generics) (Text s významem pro EHP)