Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8343 – Dong Energy/Macquarie/Swancor/Formosa 1 Wind Power) (Text av betydelse för EES. )