Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8343 – Dong Energy / Macquarie / Swancor / Formosa 1 Wind Power) (Dokuments attiecas uz EEZ. )