Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8343 – Dong Energy / Macquarie / Swancor / Formosa 1 Wind Power) (Tekstas svarbus EEE. )