Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8343 — Dong Energy/Macquarie/Swancor/Formosa 1 Wind Power) (Текст от значение за ЕИП. )