Дело C-99/15: Решение на Съда (пети състав) от 17 март 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Christian Liffers/Producciones Mandarina SL, Mediaset España Comunicación SA, по-рано Gestevisión Telecinco SA (Преюдициално запитване — Интелектуална собственост — Директива 2004/48/ЕО — Член 13, параграф 1 — Аудиовизуално произведение — Действие, с което се нарушават права — Вреди и загуби — Начини на изчисляване — Еднократна сума — Неимуществена вреда — Включване)