PROPCELEX Регламент (ЕО) № 908/2004 на Комисията от 29 април 2004 година за адаптиране на няколко регламента относно общата организация на пазара на вино поради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз