Дело F-136/11: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 3 май 2016 г. — Kovács/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема преди постъпването на служба в Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Първоначално предложение за бонус за осигурителен стаж, направено от ОН и прието от заинтересованото лице — Оттегляне на първоначалното предложение от ОН — Ново предложение за бонус за осигурителен стаж, основано на нови общи разпоредби за изпълнение — Възражение за недопустимост — Понятие за увреждащ акт — Член 83 от Процедурния правилник)