Италия/Комисия Заключение на генералния адвокат Roemer представено на19 юни 1969 г. # Италианска република срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 1-69. TITJUR