Обява за свободно работно място за длъжността главен съветник по въпросите на основаното на факти разработване на политики — Степен AD 14 — ГД „Научни изследвания и иновации“ — Назначаване на срочно нает служител съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители — COM/2016/10369