Дело C-346/16: Преюдициално запитване от Amtsgericht Kehl (Германия), постъпило на 21 юни 2016 г. — Наказателно производство срещу С