TITJUR Определение на Съда (първи състав) от 10 февруари 2004 г. # Mavrona & Sia OE срещу Delta Etaireia Symmetochon AE, преди Delta Protypos Viomichania Galaktos AE. # Искане за преюдициално заключение: Polymeles Protodikeio Athinon - Гърция. # Директива 86/653/ЕИО. # Дело C-85/03. Mavrona