Protokol o pogojih in podrobnostih sprejema Republike Bolgarije in Romunije v Evropsko Unijo - Priloga I:Seznam konvencij in protokolov, h katerim pristopita Bolgarija in Romunija po pristopu (iz tretjega odstavka 3. člena Protokola)