Protokol o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie - Príloha I:Zoznam dohovorov a protokolov, ku ktorým Bulharsko a Rumunsko pristupujú pri pristúpení (uvedené v článku 3 ods. 3 protokolu)