Protokolas dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos - I priedas:Konvencijų ir protokolų, prie kurių Bulgarija ir Rumunija prisijungia įstodamos į Europos Sąjungą, sąrašas (nurodytas Protokolo 3 straipsnio 3 dalyje)