Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз - Приложение I:Списък на конвенциите и протоколите, по които България и Румъния стават страни при присъединяването (по член 3, параграф 3 на Протокола)