Решение (ЕС) 2016/1482 на Европейския парламент от 28 април 2016 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните