Дело F-104/15: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юли 2016 г. — U (*)/Комисия (Публична служба — Наследствена пенсия — Членове 18 и 20 от приложение VIII към Правилника — Преживял съпруг на бивше длъжностно лице — Допустимост — Втори брак — Равно третиране на длъжностните лица)