TITJUR Kortmann Решение на Съда от 28 януари 1981 г. # Наказателно производство срещу J.A.W.M.J. Kortmann. # Искане за преюдициално заключение: Arrondissementsrechtbank Roermond - Нидерландия. # Дело 32/80.