Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8000 — DCC/Dansk Fuels) (Voor de EER relevante tekst)