Регламент (ЕО) № 1757/2003 на Комисията от 3 октомври 2003 година за определяне на стандартите за търговия с тиквички и за изменение на Регламент (ЕО) № 1292/81$