Дело F-108/12: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 7 юни 2016 г. — Verile/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема — Предложение за бонус за осигурителен стаж — Жалба — Отмяна — Обжалване — Изменение на квалификацията на искането за отмяна на предложението за бонус за осигурителен стаж — Тълкуване на искането за отмяна като искане за отмяна на решението за признаване на бонус за осигурителен стаж след прехвърлянето на пенсионни права — Отхвърляне на искането — Решение по жалбата със сила на пресъдено нещо — Липса на основание за произнасяне)