Писмен въпрос E-5541/06 зададен от James Hugh Allister (NI) на Комисията. Конвенция за правата на детето