Определение на Съда (седми състав) от 15 юни 2016 г.