Решение (EС) 2019/1133 на Съвета от 25 юни 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност (IPEEC) по отношение на удължаването на срока на действие на Мандата за IPEEC за периода от 24 май до 31 декември 2019 г.