Lieta T-143/16: Prasība, kas celta 2016. gada 4. aprīlī – Intesa Sanpaolo/EUIPO – Intesia Group Holding GmbH (“INTESA”)