Υπόθεση T-143/16: Προσφυγή της 4ης Απριλίου 2016 — Intesa Sanpaolo κατά EUIPO — Intesia Group Holding (INTESA)