Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AST-SC/05/16 — Служители по акредитацията/рецепционисти (SC 1/SC 2)