Заключение на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer представено на15 април 1997 г.