Заключение на генералния адвокат P. Mengozzi, представено на 10 март 2016 г.