Заключение на генералния адвокат M. Szpunar, представено на 10 март 2016 г.