PROPCELEX Решение на Комисията от 31 юли 1986 година относно списъка с предприятия в Аржентина, които са одобрени за целите на вноса на месни продукти в Общността