Регламент (ЕО) № 783/2005 на Комисията от 24 май 2005 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на отпадъцитеТекст от значение за ЕИП. PROPCELEX